Beeldende therapie

Beeldende therapie is een non-verbale therapie waarbij middels het maken van kunstzinnig werk een therapeutisch proces aangegaan wordt. Er staan verschillende materialen tot de beschikking zoals bij voorbeeld teken- en schildermateriaal, klei of steen. Er kan ook gewerkt worden met fotografie en video.

We werken met opdrachten die aan je persoonlijke situatie aansluiten. Dat kunnen psychische klachten zijn, maar ook lichamelijke klachten. Daarnaast kunnen op deze manier belangrijke thema’s in je leven naar voren komen om mee aan de slag te gaan. Je wordt begeleid en ondersteund in je eigen genezingsproces.

Het genezingsproces

Bij het genezingsproces wordt gezocht naar elementen die tot een evenwichtig bestaan kunnen leiden. Klachten ontstaan als eenzijdigheden sterk naar de voorgrond komen. Door polaire processen aan te gaan en de balans op te zoeken kan een genezingsproces worden opgeroepen en ondersteund worden. Aan het begin van de therapie stellen we samen een behandeldoel vast. De therapie wordt individueel gegeven, desgewenst in samenwerking met de behandelende arts. Het kan ook een zinvolle aanvulling zijn naast bijvoorbeeld psychotherapie. 

Beeldende therapie kan individueel of in groepsverband worden ingezet bij volwassenen en kinderen. 

Thema's kunnen zijn:

• Somber gevoel, stemmingswisselingen of depressie  
• Vermoeidheid en burn-out
• Rouw en trauma
• Het uiten van emoties
• Ontwikkelingsvragen

• Leer- en gedragsproblematiek
• Faalangst
• Hooggevoeligheid
• Coaching en (loopbaan-)begeleiding

TarievenContactGallery

Meer informatie over de werking van kunstzinnige of creatieve therapie zijn de vinden onder volgende link:

https://www.journals.elsevier.com/the-arts-in-psychotherapy/

Volg ons

Facebook

Bedrijfsgegevens

KvK: 63381168
NVKToag: 15246 
AGB code: 
zorgverlener 90102555
Onderneming 90061993
Rekeningnummer: NL43INGB0000459802 t.n.v.
E. Nikkanen

“Bestaan is een feit,
Leven is een kunst"

Sri Sri Ravi Shankar